MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Dobrodošli na naš sajt!

Udruženje „Matica Vlaha“ je institucija koja se bavi obrazovanjem, naukom, kulturom, umetnošću i informisanjem Vlaha.  Zalaže se za ostvarivanje slobode i ravnopravnosti Vlaha sa drugim narodima u svim sferama kulturnog i društvenog života. Zalaže se za slobodu izražavanja, negovanja i očuvanja identiteta, jezika, kulture i tradicije Vlaha. Kao posrednik nastoji da razvija, jača i pospešuje društvenu i kulturnu saradnju Vlaha sa ostalim nacionalnim zajednicama,  kao i sa odgovarajućim institucijama i udruženjima slične namene, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, posebno gde žive pripadnici vlaške zajednice.

matica

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja