MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Board for language and script

On the January 24th, 2012 at the meeting of the National Council of Vlachs, the official version of Vlach script is declared: Vlach Cyrillic and Vlach Latin.

Azbuka

Source: http://www.politika.rs/scc/clanak/206593/Usvojena-vlaska-azbuka-sa-35-slova

In order to respect the official decision, Matka Vlahilor in its official announcements in Vlach language uses the declared Vlach script.

The role of the Board for language and script is to organise, encourage and popularise work in the area of Vlach literature, language and letter, to encourage the incensement of contemporary literature in Vlach language, development and taking care of Vlach language and folk literature in the cooperation with other corresponding scientific and cultural institutions in our country and foreign countries.

 

Event calendar

There are no upcoming events currently.