MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Na korak bliže Evropi… – sastanak predstavnika nacionalnih manjina u Novom Sadu

U prostorijama Európa Kollégium u Novom Sadu, 29. januara 2018. godine održan je sastanak članova radnih grupa za izradu novih Planova i programa nastave i učenja propisanih Zakonom, a u realizaciji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Na sastanku su prisustvovali predstavnici mađarske, češke, slovačke, makedonske, rumunske, romske, bunjevačke, hrvatske, bošnjačke nacionalne manjine, a i naša vlaška zajednica je imala svoje emisare. Ispred Vlaha, na kolegijumu su učestvovali Slobodan Golubović, predsednik Matice Vlaha i predsednik Odobora za obrazovanje pri Nacionalnom Savetu Vlaha, i naša stručna saradnica msr Milena Golubović, master etnologije i antropologije.

msr Milena Golubović, master etnologije i antropologije, stručna saradnica Matice Vlaha, ispred zdanja Európa Kollégium

msr Milena Golubović, master etnologije i antropologije, stručna saradnica Matice Vlaha, ispred zdanja Európa Kollégium

matka2Svi deligirani su se na početku kolegijuma predstavili, izneli probleme u radu i izrazili želju da se zajedničkim snagama iznađe rešenje. Savetnice koordinatori Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja su na skupu iznele svoje sugestije i smernice za dalji rad radnih grupa na izradi Planova i programa usmernenih ne na sadržaj, već proces i ishode učenja. Nakon uvodnog obraćanja msr Violete Vlajković Bojić, usledilo je izlaganje mr Snežane Milošević Ješić. Savetnik koordinator Snežana Milošević Ješić je članovima radnih grupa izložila modele razvijanja programa nastave i učenja. Istraživanjem kurikuluma ustanovljeno je da postoji pet modela. Dosadašnje obrazovanje se uglavnom baziralo na modelu gde je fokus bio na sadržaju. Novim zakonskim odredbama nastoji se model obrazovanja preusmeriti na proces i ishode učenja. Dakle, naglasak je na stepen stečenog primenjivog aktivnog, a ne pasivnog znanja. Savetnica koordinator Dejana Milijić Subić je govorila o novom konceptu obrazovanja i obrazovnim standardima, a njena koleginica iz iste institucije Nevenka Arsenijević Majer o formulaciji obrazovnih ishoda. Učesnici skupa su kroz diskusiju i niz vežbi na osnovu stečenih znanja pokušali samostalno da definišu ishode predmeta nastave i učenja svojih maternjih jezika sa elementima nacionalne kulture. Pred sam kraj okupljanja, bilo je reči i o smernicama za izradu didaktičko-metodičkog upustva za ostvarivanje nastave i učenja.

Na kolegijumu su članovi radnih grupa svih pomenutih manjiskih naroda u Republici Srbiji razmenili iskustva i dobili korisne smernice za dalji rad u afirmaciji edukacije pripadnika svojih naroda u skladu sa tekovima sopstvene nacionalne kulturne baštine, negujući svoj maternji jezik, a bivajući pritom u skladu sa evropskim i svetskim standardima u savremenom obrazovanju.

Zahvaljujući angažmanu predstavnika naše institucije, Matice Vlaha i Nacionalnom Savetu Vlaha na ovakvim događajima, svim Vlasima se omogućava čuvanje i negovanje sopstvenog vlaškog jezika i kulture u okvirima obrazovnih institucija i u skladu sa svetskim standardima u obrazovanju.

msr Milena Golubović, stručni saradnik Matice Vlaha i mr Snežana Milošević Ješić, savetnik koordinator Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja