MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Nagradni dečiji literarno-likovni konkurs „Škuoala“ za 2018. godinu – tema “Juo šî drugarji amjej”

Matica Vlaha raspisuje nagradni dečiji literarno-likovni konkurs „Škuoala“. Ovogodišnja tema je „Juo šî drugarji amjej“.

picCrteže i pisane radove (eseje, pesme, priče) na vlaškom jeziku, a na temu drugarstva, igre i ostalih aktivnosti družina slati u elektronskom obliku na mejl matkavlaha@gmail.com. Pisane radove poslati u Word document formatu, a crteže u jpeg. formatu. Pravo učešća imaju učenici koji pohađaju nastavu predmeta „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“.

Konkurs je otvoren do 27. aprila 2018. godine.

Petnaest najboljih literarnih i petnaest najboljih likovnih radova će biti objavljeno u e-katalogu na sajtu Matice Vlaha. Najbolji literarni i najbolji likovni rad će biti posebno nagrađeni. Proglašenje pobednika će uslediti nakon objavljivanja e-kataloga i glasanja publike (šire javnosti) preko fejsbuk portala Matice Vlaha. Pobednici u svakoj od kategorija biće imenovani krajem maja 2018. godine.

Konkursna komisija:

Braniša Đorđević, profesor likovne kulture, Gamzigrad

Mirela Savić, profesor razredne nastave, Milanovac

msr Milena Golubović, master etnologije i antropologije, autorka udžbenika „VUORBA ŠÎ KULTURA VLAHA“, Beograd

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja