MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbor za izdavačku delatnost

Odbor za izdavacku delatnostOdbor za izdavačku delatnost bavi se razmatranjem i izborom najboljih radova napisanih na vlaškom jeziku, koji bi se potom, publikovali. Takođe, bavi se pisanjem, pripremanjem, štampanjem, predstavljanjem i vrednovanjem knjiga, brošura i drugih glasila na vlaškom jeziku. Sveukupno cilj je unapređenje objavljivanja literature na vlaškom jeziku.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja