MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbor za jezik i pismo

Na sednici Nacionalnog Saveta Vlaha, 24. januara 2012. godine usvojena je zvanična verzija vlaškog pisma: vlaška ćirilica i vlaška latinica.

Azbuka

Izvor: http://www.politika.rs/scc/clanak/206593/Usvojena-vlaska-azbuka-sa-35-slova

U skladu sa poštovanjem zvanične odluke, Matica Vlaha u svom pisanom izražavanju na vlaškom jeziku koristi usvojeno vlaško pismo.

Uloga Odbora za jezik i pismo se ogleda u organizovanju, podsticanju i popularizaciji rada u oblasti vlaške književnosti, jezika i pisma. Podsticanju razvoja savremene književnosti na vlaškom jeziku, negovanju i unapređenju jezika i narodne vlaške književnosti, u saradnji sa drugim odgovarajućim naučnim i kuturnim institucijama u našoj zemlji i inostranstvu.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja