MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbor za kulturu

Odbor za kulturuOdbor za kulturu ima misiju promovisanja umetničkih, kulturnih i društvenih vrednosti Vlaha.

Nastoji da podrži očuvanje bogatog vlaškog kulturnog stvaralaštva.

Organizuje rad na snimanju narodnih melodija.

Pomaže afirmisanju vlaške muzike u novim svetskim žanrovima.

Organizuje koncerte muzike na vlaškom jeziku širom Republike Srbije i u inostranstvu.

Podržava organizovanje okupljanja  vlaških pesnika i pisaca.

U saradnji sa drugim relevantnim kulturnim institucijama u zemlji i inostranstvu organizuje događaje na kojima se ne samo reperezentuje, već i „živi“ vlaška kultura u svom punom jeku.

Programi predavanja, radionica, razgovora, kurseva, vođenja kroz izložbe i projekte o vlaškoj kulturi imaju za cilj njeno bolje razumevanje kako za pripadnike zajednice, tako i za sve one sa kojima Vlasi dolaze u kontakt, zapravo, za sve one koje zanima spoznaja vlaške kulturne baštine.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja