MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbor za saradnju sa dijasporom

Odbor za dijasporuVeliki procenat Vlaha je na privremenom radu u inostranstvu. Iako, daleko od rodne grude, naši ljudi u inostranstvu sa pažnjom prate dešavanja u pogledu vlaške kulture i nastoje da očuvaju tekovine svojih predaka i u novim životnim uslovima i predelima. Matica Vlaha ne zaboravlja na svoj narod u dijaspori, s toga kroz rad ovog Odbora nastoji da bude u kontaktu sa udruženjima i pojedincima sa prostora inostranih zemalja i gradova, kao što su Beč (Austrija), Stokholm (Švedska), Pariz (Francuska), Vićenca-Trst (Italija), Sen Galen (Švajcarska), Minhen (Nemačka), itd.

U dogovoru sa udruženjima i pojedincima iz dijaspore, Matica Vlaha će nastojati ne samo putem medija da informiše, već i da na prostoru dijaspore organizuje vlaške pesničke večeri, tribine, promocije knjiga i druge skupove od značaja za vlašku zajednicu i očuvanje njene kulture i tradicije.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja