MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Pobednici nagradnog dečijeg likovno-literarnog konkursa „Škuoala“

Nakon sumiranja glasova publike i komisije, odlučeno je da umesto dva, budu nagrađena četiri rada, dva likovna i dva literarna. Matica Vlaha ističe da je izbor bio jako težak, da je na konkurs pristiglo mnoštvo sjajnih radova i da se jako ponosi svim našim mališanima koji crtaju na časovima „Vlaškog govora sa elementima nacionalne kulture“ i pišu divnu poeziju i prozu na vlaškom jeziku. U izboru pobednika odlučivale su finese.

Nagrade za najbolje likovne radove dobili su:

  • Staša Andrejević, Kobišnica, Ir.
  • Nikola Damnjanović, Laznica, IVr.

Nagrade za najbolje literarne radove dobili su:

  • Marko Todorović, Zlot, IIr.
  • Dušan Ursulović, Zlot, IIIr.

Matica Vlaha zahvaljuje svim učesnicima i želi im puno sreće u daljem obrazovanju i afirmisanju u velike vlaške pesnike, esejiste i likovne umetnike. Tu je da ih podrži, da se i nadalje, na vlaškom zbori, piše, crta, boji i u čarima vlaške kulture uživa!

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja