MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Upravni odbor

 1. Vladica Zdravković, predsednik Upravnog odbora

  Mr Vladica ZdravkovicMr Vladica Zdravković,  rođen je 10. marta 1968. u Negotinu, na istoku Srbije. Otac Petar Zdravković (1939-2009), majka Dragonja Ristić (1943-2016) rođena u Mokranju. Deo detinjstva je proveo u Negotinu gde je 1974. otpočeo svoje školovanje u OŠ „Vera Radosavljević“. No, potom se seli za Beograd gde je pohađao OŠ „Ivan Gundulić“ na Novom Beogradu. Brodarsku školu je završio 1987. godine i stekao zvanje: pomorski nautički tehničar. Diplomirao je 2009. godine na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka gde je stekao i naučno zvanje magistra ekonomskih nauka 2011. godine. Po izvršenom ukrcanju u trgovačkoj mornarici stekao je zvanje poručnika unutrašnje plovidbe 1993. godine.

  U periodu od 1985. do 1989. godine stalno zaposlen u PIM-u (Preduzeće Ivan Milutinović) iz Beograda. Po Ugovoru radio od 1989. do 1991. godine u JPM (Jugoslovenska ratna mornarica) u svojstvu zapovednika barkase. Od 1992. godine i dalje stalno zaposlen u MUP-u (Ministarstvu unutrašnjih poslova), organizaciona jedinica Policijska ispostava za bezbednost na rekama. U MUP-u radio na raznim mestima: ronilac, vozač motornog čamca, vođa patrole, vođa sektora. U MUP-u završio razne specijalističke kurseve i seminare, a sada i sam organizuje i izvodi redovnu i specijalističku nastavu policijskim službenicima.

  U periodu od 1987. do 1992. godine bio delegat DPB, a kasnije odbornik u Skupštini Opštine Novi Beograd – ispred grupe građana.

  Aktivno se bavio izviđačima, bio član Rezervnih vojnih starešina, humanitarnim radom se aktivno bavio u Crvenom Krstu na Novom Beogradu i danas kroz Policijski Sindikat Srbije kao predsednik sindikalne grupe „Rečna policija“ vrši aktivnu misiju humanitarnog rada.

  Član je udruženja za očuvanje kulture i tradicije Vlaha „Gergina“ – predstavnik za Beograd.

  Oženjen, otac troje dece.

  Trenutno živi i radi u Beogradu.

 2. Svetomirka Žonjić Kosijer, zamenik predsednika Upravnog odbora
 3. Dragan Andrejević, član
 4. Ljupče Bokić, član
 5. Ilija Florić, član
 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja