MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Dȋ Matka Vlahilor

Asocȋjacȋja “Matka Vlahilor” je o institucȋje  karje arje grižă dȋ ȋnvăcamȋntu, kultura šȋ informisȋtu Vlahilor. Kată sȋ să aźungă la slobuoadă šȋ inđirjeptatu lu prava Vlahilor ku alće nacȋj ȋn tuoaće sferurj lu traj šȋ dȋ kultură šȋ dȋ drustvă. Kată slobuoada lu vuorbă, katarja šȋ pastratu lu identitjet, ljimba, kultura šȋ tradicȋja Vlahilor. Ka medijatuoru kată sȋ ȋnvaljaskă, ȋntarjaskă šȋ ȋnbogacaskă sulukrarja ȋn drustvă šȋ kultură ȋntră Vlasȋnj šȋ alće  nacȋj, ka šȋ ku institucȋjilji šȋ asocijacȋlji dȋ aăla rȋnd, kum ȋn Republika Sȋrbija, aša šȋ ȋn inostranstvă,  măj ku bună sama unđe trajesk Vlasȋnji.

matica

 

Kăljindarju

Kăljindarju