MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Materjalu dȋ audio šȋ video

Kum să spunje kum ma kjeamă

VUORBILJI VLAHILOR

Ljimba Vlaha – sluova A – vuorba APIPIJATU

Ljimba Vlaha – sluova Ă – vuorba ĂAĆE

Ljimba Vlaha – sluova B – vuorba BOMBUOROSALA

 

Kăljindarju

Kăljindarju