MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Edicȋj štămpujiće

ETNIČKI IDENTITET VLAHA

Etnički identitet VlEtnicki identitet Vlahaaha

Milena Golubović

2014, 224 str.

ISBN 978-86-918047-0-1

 

 

Karća pućec sȋ kăpatac kjemȋnd la număru: 065/3888-200

 

Kăljindarju

Kăljindarju