MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbuoru dȋ štămpujit la kărc

Odbor za izdavacku delatnostOdbuoru dȋ štămpujit la kărc kată šȋ aljeaźe alje măjbunje skripsuorj skrisă ȋn ljimba Vlaha karje praurmă o sȋ să štȋampuje. Prȋnga aja lukră šȋ la skrisu, sprimitu, štămpujitu, prezentujitu šȋ vrjedujitu lu kărc, brošurj, šȋ aljće glasnjikur ȋn ljimba Vlaha. Dȋ tuot, cilj je sȋ să ȋnbogacaskă štămpujitu la kărc ȋn ljimba Vlaha.

 

Kăljindarju

Kăljindarju