MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbuoru dȋ ljimbă šȋ skris

La sjednjica lu Savjetu Vlahilor, 24. januar (koljindarj) 2012. an je adusă skripsuoarja Vlaha ȋn duoa verzij: ćirilica šȋ latinica Vlaha.

Azbuka

http://www.politika.rs/scc/clanak/206593/Usvojena-vlaska-azbuka-sa-35-slova

Ȋn rȋndu ku akturlji adusă, Matka Vlahilor ȋn ajej skris o sȋ să askulće ku skripsuoarja Vlaha.

Odbuoru dȋ ljimbă šȋ skris are dȋ lukru sȋ organizujaskă šȋ sȋ fakă sȋ fije ȋn lumnje kunoskut lukru ȋn kuprinsu lu literatura Vlaha, šȋ lu ljimbă šȋ skris, sȋ aźuće krešćearja lu literatura nuovă ȋn ljimba Vlaha, sȋ pazaskă šȋ ȋnbogacȋaskă ljimba šȋ povăstujitu dȋ batrȋnjacă ȋn sulukrarje ku alće institucȋj dȋ la nuoj šȋ dȋn inostranstvă.

 

Kăljindarju

Kăljindarju