MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbuoru dȋ kultură

Odbor za kulturu

Odbuoru dȋ kultură arje o misije sȋ promovisaskă vrjedujala lu drustva šȋ kultura Vlahilor.

Kată sȋ đea aźutuorj la pastratu lu kultura vlahilor bogată.

Organizujeašće lukru la snimujit melodijilji lumnji.

Aźută afirmacȋja lu muzika Vlaha ȋn žanrurj nuoj.

Organizujeašće koncerturj ȋn ljimba vlaha in Sȋrbije šȋ inostranstvă.

Dȋa aźutorj la adunarja skrijituorji vlahilor.

Ȋn sulukrarje ku alće institucȋj dȋ kultură in Sȋrbije šȋ inostranstvă sȋ fakă zbuorurj la karje să nu numa prezentirjeašće, ma šȋ „trajeašće“ kultura vlaha ȋn tuoată pućearja ajej.

Programurlji dȋ edukacȋje, lukrărurj, tăjnujală, kursurj, purtatu prȋn aratărurj, šȋ projekturj dȋ kultura vlahilor au dȋ cilj ajej măjbun ȋncaljes kum dȋ parća vlahilor, aša šȋ dȋ aăja karje ku jej să ȋntunjesk, ȋntruuna, dȋ tuoc karje puort griža dȋ kultura vlahilor.

 

Kăljindarju

Kăljindarju