MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbuoru dȋ naukă

Prȋn lukru lu Odbuoru dȋ naukă să kată sȋ să rađiśe nivou lu šćirja karje je pastrată ȋn gȋndu lu kolektivu Vlahilor. Lukrarja aluj je fundată ȋn fakutu lu luok dȋ sȋ să đea dȋ lukru lu lumnja šćută karje śearkă dȋ ljimba, istorija, religija, folkluoru šȋ kultura Vlahilor. Dȋa vuoje dȋ sȋ să astrȋngă šȋ publikuje etnografija, prośerkatu lu identitjetu dȋ etnicitjetu Vlahilor ȋn Sȋrbije šȋ inostranstvă.

Prȋnga śerkala la terjen, astrȋnsu đȋ publikujitu lu materijalu dȋ mošȋja lu kultura Vlahilor, Odbuoru arje zadatăk šȋ sȋ organizujaskă zbuorurj dȋ naukă ȋn sulukrarja ku alće institucȋj dȋ naukă ȋn Sȋrbije šȋ ȋn inostranstvă.

Akcjentu je la naukurlji dȋ drustvă. Ma, Odbuoru o sȋ ja sama šȋ dȋ temurj karje au dȋ cilj sȋ arȋaće potencijalu lu mošȋja lu kultura Vlahilor ȋn ȋncaljes măjbun lu teorija lu naukurlji dȋ naraua. Aša ku ajej lukrărurj doparće puoaće sȋ aźuće šȋ ȋnvije lukru ȋn domjenu lu naukurlji dȋ naraua.

 

Kăljindarju

Kăljindarju