MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbuoru dȋ sulukrarja ku dijaspuoră

Odbor za dijasporu

Multă anuoastră lumnje je la lukru ȋn inostranstvă. Makră dȋkă je daparće dȋ pomȋntu unđe je fakută, anuoastră lumnje ȋn inostranstvă ja sama dȋ aja śe să lukră dȋpră kultura Vlaha šȋ kată sȋ pastrjeadză aja śe lja uđit dȋ la aj batrȋnj šȋ ȋn luokurj šȋ trajurj nuoj. Matka Vlahilor nu zaujtă ajej lumnje ȋn dijaspuoră, dȋ aja prȋn lukru lu aăsta Odbuor kată sȋ fije ȋn kontakt ku asocijacȋlji šȋ inš dȋn luokurj šȋ krajurj ȋn držăvj šȋ orašă strinje, kum ȋs Vijenu (Austrija), Stokholmu (Švjecka), Parizu (Francuzȋja), Vićenca-Trstu (Italija), SanGalenu (Švajcarija), Minhenu (Njemcȋja)…

Ȋn vuorba ku asocijacȋlji šȋ uoaminj dȋn dijaspuoră, Matka Vlahilor prȋn lukru lu aăsta Odbuor kată nu numa prȋstă medij sȋ informisaskă, ma šȋ sȋ ȋn dijaspuoră fakă šădzȋtuorj dȋ poezije, tribinurj, promocȋje lu kărc šȋ alće zbuorurj karje ȋs bunj dȋ ȋnpreonărilji Vlahilor šȋ pastratu lu ajej kultură šȋ tradicȋje.

 

Kăljindarju

Kăljindarju