MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbuoru dȋ sulukrarja ku Besȋarika Sȋrbaskă dȋ pravoslavc šȋ alće ȋnpreonărj dȋ krjeđerj

Odbor za vere

Lumnja Vlahilor arje gȋndu lu rišćeanj dȋ la dzȋljilji alje dȋntȋnj. Ȋn mulće ritualurj lu religija lumnji vlasaskă jeastă elementurj dȋ religija lu rišćeanj. Marje mulcȋmje Vlahilor ȋs pravoslavc šȋ să cjeanuje kă ȋs kređituorji lu Besȋarika Sȋrbaskă dȋ pravoslavc. Dȋ aja Matka Vlahilor află kă trȋabje sȋ ajbje kontakt šȋ sulukrarje ku Besȋarika Sȋrbaskă dȋ pravoslavc.

Vlasi ȋs lumnje karje au marje stjepen dȋ tolerancȋje la Altuoja šȋ sutrajitu lu mulće fjealurj. Aša jeastă Vlasi karje krjed ȋn alće konfesȋj dȋ religij.

Matka Vlahilor prȋn ajej lukrărj vrjea sȋ ȋnprjeaunje tuoc Vlasi, fȋrdă grižă dȋ aja ȋn śe konfesȋje ȋs, šȋ dȋ aja o sȋ ajbje kontakturj šȋ ku alće konfesij dȋ religij.

 

Kăljindarju

Kăljindarju