MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Predsjednjištva

PredsednikPredsjedniku dȋ aku

 

Slobodan Golubović d’Pasujoni

 

Dragan Balašević, zamenik predsednika MaticeSupredsjedniku

 

Dragan Balašević

 

 

Dragoslav Zajkesković, bivši predsednik MaticePredsjedniku aldȋntȋnj

Dragoslav Zajkesković

 

Kăljindarju

Kăljindarju