MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Skupšȋna lu Matkă

Skupšȋna lu Matkă o fak tuoc karje ȋs skriš ȋn Matka Vlahilor. Skupšȋna să faśe odată ȋn an.

Skupstina Matice

 

Kăljindarju

Kăljindarju