MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Dodela nagrada i priznanja učenicima i nastavnicima

Dodela nagrada finalistima (učenici čiji su radovi ušli u Zbirku dečijih radova FÎNTÎNJILJI ANUOAŠTRJE) i pobednicima 3. nagradnog dečijeg literarno-likovnog konkursa „Škuoala“ na temu „Fîntînjilji anuoaštrje“ održaće se 02. oktobra 2022. godine sa početkom u 14h u Etno centru „Balašević“ na Rtnju. Na svečanosti biće uručene i Zahvalnice nastavnicima „Vlaškog govora sa elementima nacionalne kulture“, koji …

Matica Vlaha raspisuje 3. nagradni dečiji literarno-likovni konkurs „Škuoala“

Matica Vlaha raspisuje 3. nagradni dečiji literarno-likovni konkurs „Škuoala“. Ovogodišnja tema je „Fîntînjilji anuoaštrje“. Crteže i pisane radove (eseje, pesme, priče) na vlaškom jeziku, a na temu zaštite izvora, reka, šuma i planina slati u elektronskom obliku na mejl matkavlaha@gmail.com. Pisane radove poslati u Word document formatu, a crteže u jpeg. formatu. Pravo učešća imaju …

Napred puna srca, bistrog oka, zdrave glave – Borimo se za budućnost naše dece!

Za više informacija klikom ovde možete preuzeti .pdf dokument

Rad profesorke mr Daniele Pejčić i njenih đaka iz oblasti vlaškog govora i kulture uvršten u Zbornik Saveza Učitelja Republike Srbije

Među prvim osnovnim školama Republike Srbije u kojima je uveden predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“ bila je OŠ „Stevan Mokranjac“ u Kobišnici. Dobro osmišljene časove vlaškog govora i kulture, kojima kreativnost i stručnost nikad ne manjka, vrlo uspešno u ovoj školi predaje profesorka razredne nastave mr Daniela Pejčić. Mr Daniela Pejčić je sa …

Pomera se rok za slanje radova na KNJIŽEVNI KONKURS MATICE VLAHA “POVASTA NJA FAKUT ŠÎ SUFLJETU A POMENJIT” za najbolje bajke i/ili priče za decu i mlade na vlaškom jeziku

Produžava se trajanje Književnog konkursa “Povasta nja fakut šî sufljetu a pomenjit” za najbolje bajke i/ili priče za decu i mlade na vlaškom jeziku. Konkurs će biti otvoren do kraja avgusta, tačnije do 27. avgusta 2018. godine. U skladu s tim i rezultati, nakon ocene komisije, će biti umesto krajem jula, krajem septembra 2018. godine. …

Zakazana sednica Matice Vlaha i svečanost povodom tri godine postojanja

Za 17. jun 2018. godine zakazana je sednica Matice Vlaha u Etno centru „Balašević“ na Rtnju. Nakon sednice, održaće se svečanost povodom tri godine postojanja Matice Vlaha na kojoj će biti uručene nagrade pobednicima i diplome učenicima koji su ušli u uži krug ovogodišnjeg, drugog po redu nagradnog dečijeg likovno-literarnog konkursa „Škuoala“ na temu „Juo …

Pobednici nagradnog dečijeg likovno-literarnog konkursa na temu „Juo šî drugarji amjej“

Na ovogodišnjem dečijem likovno-literarnom konkursu u organizaciji Matice Vlaha od mnoštvo pristiglih radova, izabrano je 15 likovnih i 15 literarnih radova koji su ušli u uži izbor za dobijanje nagrade.  Nakon sumiranja glasova publike i komisije, odlučeno je da bude nagrađen literarni rad učenice iz Kobišnice i likovni rad učenice iz Voluje. Za literarni rad …

KNJIŽEVNI KONKURS MATICE VLAHA “POVASTA NJA FAKUT ŠÎ SUFLJETU A POMENJIT” za najbolje bajke i/ili priče za decu i mlade na vlaškom jeziku

Propozicije konkursa: Konkurs je otvoren od 25.03.2018. god. do 25.06.2018. god.; Pravo učešća na konkursu imaju svi koji pišu i žele da se afirimišu u pisanju na vlaškom jeziku; Priče otkucane u Word-u ili uslikan pisani materijal u jpeg. formatu (slika dovoljne rezolucije da je rukopis čitljiv) slati na mejl Matice Vlaha matkavlaha@gmail.com. Broj poslatih …

Na korak bliže Evropi… – sastanak predstavnika nacionalnih manjina u Novom Sadu

U prostorijama Európa Kollégium u Novom Sadu, 29. januara 2018. godine održan je sastanak članova radnih grupa za izradu novih Planova i programa nastave i učenja propisanih Zakonom, a u realizaciji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Na sastanku su prisustvovali predstavnici mađarske, češke, slovačke, makedonske, rumunske, romske, bunjevačke, hrvatske, bošnjačke nacionalne manjine, …

Nagradni dečiji literarno-likovni konkurs „Škuoala“ za 2018. godinu – tema “Juo šî drugarji amjej”

Matica Vlaha raspisuje nagradni dečiji literarno-likovni konkurs „Škuoala“. Ovogodišnja tema je „Juo šî drugarji amjej“. Crteže i pisane radove (eseje, pesme, priče) na vlaškom jeziku, a na temu drugarstva, igre i ostalih aktivnosti družina slati u elektronskom obliku na mejl matkavlaha@gmail.com. Pisane radove poslati u Word document formatu, a crteže u jpeg. formatu. Pravo učešća imaju …

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja