MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Pomera se rok za slanje radova na KNJIŽEVNI KONKURS MATICE VLAHA “POVASTA NJA FAKUT ŠÎ SUFLJETU A POMENJIT” za najbolje bajke i/ili priče za decu i mlade na vlaškom jeziku

Produžava se trajanje Književnog konkursa “Povasta nja fakut šî sufljetu a pomenjit” za najbolje bajke i/ili priče za decu i mlade na vlaškom jeziku. Konkurs će biti otvoren do kraja avgusta, tačnije do 27. avgusta 2018. godine. U skladu s tim i rezultati, nakon ocene komisije, će biti umesto krajem jula, krajem septembra 2018. godine.

  1. Pravo učešća na konkursu imaju svi koji pišu i žele da se afirimišu u pisanju na vlaškom jeziku;
  2. Priče otkucane u Word-u ili uslikan pisani materijal u jpeg. formatu (slika dovoljne rezolucije da je rukopis čitljiv) slati na mejl Matice Vlaha matkavlaha@gmail.com. Broj poslatih priča i bajki nije ograničen. Dakle, svako može poslati onoliko priča i bajka sa koliko želi da učestvuje na Konkursu.
  3. Radove će ocenjivati stručni žiri, a rezultati će biti saopšteni do kraja septembra 2018. godine. Tematski sadržaj priča treba da bude primeren deci i mladima školskog uzrasta.
  4. Autori čije bajke i/ili priče bude proglašene za najbolje biće u toku 2018. godine objavljene u Zbirci priča za decu i mlade na vlaškom jeziku u izdanju Matice Vlaha.
 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja