MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Zakazana sednica Matice Vlaha i svečanost povodom tri godine postojanja

Za 17. jun 2018. godine zakazana je sednica Matice Vlaha u Etno centru „Balašević“ na Rtnju. Nakon sednice, održaće se svečanost povodom tri godine postojanja Matice Vlaha na kojoj će biti uručene nagrade pobednicima i diplome učenicima koji su ušli u uži krug ovogodišnjeg, drugog po redu nagradnog dečijeg likovno-literarnog konkursa „Škuoala“ na temu „Juo šî drugarji amjej“, kao i zahvalnice nastavnicima koji su u protekloj godini dali najveći doprinos u nastavi predmeta „Vlaškog govora sa elementima nacionalne kulture“. Kao i prošle godine, Matica Vlaha će uručiti i Povelju predstavniku zajednice koji je prethodnom periodu dao najveći doprinos na polju afirmacije etničkog identiteta, jezika i kulture Vlaha.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja